Organogram

Axtron wordt gekenmerkt door een platte, transparante organisatie.
Dit heeft korte communicatielijnen tot gevolg.
Ons organogram geeft hier een goed beeld van:

organogram nl