Milieu

lead_testing_rohs

Het milieu gaat ons allemaal aan.
We hebben het per slot van rekening over onze leefomgeving en, misschien nog wel belangrijker, die van de volgende generaties.

Op welke punten wij ons steentje bijdagen?
Wij gebruiken zo min mogelijk oplosmiddelen.
Tegenwoordig zijn er veel alternatieve, watergedragen producten beschikbaar voor het reinigen van stencils en gereedschappen.
Onze nieuwe PCB reinigingsmachine heeft een volledig gesloten systeem waardoor geen vloeistoffen op het riool geloosd worden. In plaats daarvan beschikt de machine over een ingebouwd recyclingssysteem en kunnen zowel de wash-solution als het spoelwater opnieuw worden gebruikt.

We hebben gekozen voor energiezuinige machines. Onze vapour phase soldeermachine verbruikt bijvoorbeeld ca. 75% minder energie dan een gemiddelde convectie reflow-oven.

Onze afvalstoffen worden, waar mogelijk, gerecycled. Dit geldt voor soldeerafval, maar ook voor verpakkingsmaterialen.

Doordat productie uitsluitend plaatsvindt in eigen fabriek voorkomen we langeafstandstransport. Hiermee wordt een aanzienlijke CO2 uitstoot voorkomen.